Activitats de 5è, 6è, ESO, Batxillerat i adults

A cada franja horària només es poden reservar 2 activitats al parc. Es a dir: 2CL, 2G O bé 1CL i 1G

Activitats de 1r a 4t de primària